Samen maken we
onze omgeving
waardevol voor mensen, planten en dieren

Ons werkgebied

Innovatie

Gebruik makend van de kracht van de natuur, techniek en mensen maken we samen onze omgeving waardevol.

Scholen

Het groen-blauwe schoolplein als natuurlijke leeromgeving met datagedreven digibord toepassing.

Steden

Bioto inspireert en draagt actief bij door bewoners, beleidsmakers en ondernemers te helpen hun omgeving slim te vergroenen.

Wijkbiotopen

Actie onderzoek naar gedragen natuur inclusive, biodiverse en klimaat adaptieve leefomgevingen.

Daken

Onderzoek naar de potentie en mogelijkheden van het dak als aanvulling op de stadsnatuur.

Onze missie

Ons klimaat verandert, biodiversiteit staat onder druk. Juist nu het extra belangrijk is om de juiste duurzame keuzes te maken, lijkt onze afstand tot de natuur nog nooit zo groot geweest. Mensen willen iets doen maar weten niet waar te beginnen. Bioto gebruikt de kracht van techniek en natuur om mensen te helpen hun omgeving biodivers, eetbaar en klimaatadaptief te vergroenen.

Met onze sensoren meten we de kwaliteiten van de leefomgeving van mensen planten en dieren. Deze hyperlocale data helpt ons om natuurlijke omgevingen op maat te maken. Op maat vanuit de belangen van mensen planten en dieren. Dit is het begin van onze leercurve, met eider project, iedere tuin, ieder dak en geholpen door telkens nieuwe inzichten wordt onze database steeds vollediger en slimmer. We werken toe naar steden en dorpen waar inwoners lokaal en efficiënt hun voedsel kunnen produceren, hun omgeving biodivers kunnen vergroenen en het klimaat in de stad beter beheersbaar wordt.

Samen maken we onze omgeving waardevol voor mensen, planten en dieren.

De Bioto
plantenluisteraar meet de omgevingsfactoren per microklimaat. Zo kunnen we steeds slimmere data gedreven tuin ontwerpen maken.
De Bioto
plantenluisteraar meet de omgevingsfactoren per microklimaat. Zo kunnen we steeds slimmere data gedreven tuin ontwerpen maken.

Wat we doen

Innovatie

Technisch en maatschappelijk

Techniek in belang van de natuur. Data van onze sensoren geven een beeld van de microklimaten en impact van onze ingrepen. Gemeten data in combinatie met kennis over onderlinge relaties in de natuur als basis van datagedreven ontwerpen op maat.

Scholen

Bioto kids programma

Bioto draagt bij aan de vitale leefbare stad. Het Bioto kids programma is aanvullend op deze maatschappelijke bijdrage en richt zich op de ontwikkeling van kinderen en hun relatie tot gezond lokaal voedsel, elkaar en de mogelijkheden van natuur en biodiversiteit in hun wijk, buurt en stad.

Wijkbiotopen

De natuurlijke stad

Hoe komen we tot wijken waarbinnen het groen van de gemeente en bewoners samen bijdragen aan gezonde biodiverse leefombeving? Bioto doet in Rotterdam actie onderzoek naar wat ervoor nodig is om die transitie mogelijk te maken.

Steden

Slimme natuur

Bioto draagt bij aan de slimme groene stad. Wij maken datagedreven ontwerpen in het belang van klimaatadaptieve en biodiverse stadsnatuur. Geholpen door actuele inzichten en kennis van onderlinge relaties maken we met zorg gekozen combinaties van planten.

Biodiverse schoolpleinen

Het groenblauwe schoolplein is als biotoop en leeromgeving waardevol voor de buurt en de ontwikkeling van kinderen. Een moestuin met of zonder educatief voedselbosje is de basis van de leeromgeving op het schoolplein. We bouwen op meerdere leerlagen die worden gevoed door diverse informatiebronnen; data van de sensoren, data in de database, ons algoritme en de waarnemingen van kinderen en docenten.

Bioto ondersteunt leerkrachten doordat een Digibord toepassing gerichte informatie, opdrachten en experimentjes op het leeftijdsniveau van de kinderen geeft. Opdrachten gekoppeld aan de actualiteit (geholpen door de sensoren) en passend in de 10 minuten die aan het eind van een les voorafgaand aan de pauze regelmatig over zijn. Natuurlijk kan een leerkracht er altijd voor kiezen om meer lestijd in te ruimen. Juist ook omdat De lessen in de leerlijn zijn aanvullend op de methode Natuur en Techniek.

De wijk als biotoop

De grote gemeenten zoals Rotterdam en Utrecht werken met monitoringsplannen en passende inrichtingsmaatregelen om de biodiversiteit in hun steden te versterken. De gemeenten stellen echter vast dat deze maatregelen niet worden begrepen door burgers; het sluit niet aan bij hun huidige waarden en belevingswereld. En juíst de inzet van bewoners is nodig om het tij te keren. Vooral omdat 60% van de buitenruimte in particulier bezit is.

Bioto doet onderzoek en groene interventies in de wijk Rotterdam Oud-Mathenesse.

Ook geïnteresseerd?

Team Bioto

Thijs Ewalts
Founder

René van der Veer
Founder

Prof. Kees Dorst
Voorzitter

Eric Muller
Penningmeester

Jan Verton
Backend developer

Tom Gallant
3d designer & creative strategist

Dennis de Bel
Technisch productontwikkelaar

Erik Overmeire
Technisch productontwikkelaar & datascience

Hugo Ewalts
Projectleider

Graag overleggen we over jouw unieke vraag

Bel Mail